CÔNG TY TNHH BABY CHILL

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BABY ỐC CENTRAL

Địa chỉ:

240 Trần Hưng Đạo , Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm  

Phạm vi:

Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống

 

Mã số:

GOODVNA32622.GMP

 

Tình trạng: 

Có hiệu lực

 

Hiệu lực: 

24/02/2023 – 23/02/2026

 

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

 

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

 

Ghi chú: