CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PTM CARE

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PTM CARE

Địa chỉ:

Số 501A Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Thương mại vật tư thiết bị điện dân dụng, điện công nghiệp;
2. Lắp đặt hệ thống điện dân dụng, điện công nghiệp

Mã số:

GOODVNA32522.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

30/03/2023 – 29/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: