CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG KIM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG KIM

Địa chỉ:

Thôn Vạn Tải, Xã Hồng Phong, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

Sản xuất hoá chất cơ bản

Mã số:

GOODVNA32422.QMS & GOODVNA32422.EMS & GOODVNA32422.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

21/11/2023 – 20/11/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: