CÔNG TY TNHH YẾN VIỆT NHUNG NHỚ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Tổ chức:

CÔNG TY TNHH YẾN VIỆT NHUNG NHỚ

Địa chỉ:

Ấp 2, Xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất, sơ chế tổ yến – yến sào

Mã số:

GOODVNA31322.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/01/2023 – 04/01/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: