CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PH.PHARCO USA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PH.PHARCO USA

Địa chỉ:

Lô CNV4.2 Cụm công nghiệp Phong Phú, đường Bùi Quang Dũng, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018 & HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm thường, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, nguyên liệu thực phẩm dạng: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên hoàn cứng, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột, dung dịch, cao lỏng, cao đặc, cao khô, trà túi lọc, kẹo, thạch

Mã số:

GOODVNA30022.FSMS & GOODVNA30022.HACCP 

Tình trạng: 

Đơn vị chưa thực hiện giám sát

Hiệu lực: 

09/01/2023 – 08/01/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: