CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM FOOD

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM FOOD

Địa chỉ:

Thửa đất số 03, Tờ bản đồ số 35, Đường Nguyễn Thiện Khiêm, Tổ 1, Ấp Bàu Công, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm

Phạm vi:

1. Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Nhà hàng);
2. Cung cấp suất ăn công nghiệp

Mã số:

GOODVNA29522.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/04/2023 – 09/04/2026

Giám sát lần 1: 

 Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: