CÔNG TY TNHH TM – SX THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG THÀNH CÔNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TM – SX THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG THÀNH CÔNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 71/65A Đường NB 15, Ấp 2, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhà xưởng: 20/11 Đường Nhị Bình 2, Ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

 

Phạm vi:

Sản xuất và cung ứng:
– Trụ đèn chiếu sáng;
– Đèn chiếu sáng công nghệ LED;
– Đèn LED chiếu sáng năng lượng mặt trời;
– Đèn, thiết bị tín hiệu giao thông

 

Mã số:

GOODVNA28022.QMS

 

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

 

Hiệu lực: 

09/03/2023 – 08/03/2026

 

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

 

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

 

Ghi chú: