CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HBC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HBC

Địa chỉ:

Tổ 1, Khu 10B, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất, kinh doanh vật liệu nhựa chứa đựng thực phẩm
(Food code: I)

Mã số:

GOODVNA24222.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

24/11/2023 – 23/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: