CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HÀ CHÂU

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HÀ CHÂU

Địa chỉ:

Số 417 Đường Hoàng Tăng Bí, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất bánh bao, cháo sườn (Food code: CIII)

Mã số:

GOODVNA23022.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/12/2022 – 21/12/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: