CÔNG TY TNHH YẾN SÀO ĐẤT SEN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH YẾN SÀO ĐẤT SEN

Địa chỉ:

Tổ 02, Ấp 2B, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018 & HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ tổ yến sào

Mã số:

GOODVNA21622.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

01/08/2023 – 31/07/2023

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: