CÔNG TY TNHH FANEST

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH FANEST

Địa chỉ:

Thôn Hòa Sơn, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

1. Sơ chế tổ yến;
2. Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ tổ yến (yến thô, yến sơ chế, yến hũ)
(Food code: CIV, FI)

Mã số:

GOODVNA18322.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/12/2022 – 11/12/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: