CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ MINH GIA BẢO

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ MINH GIA BẢO

Địa chỉ:

58 Lâm Thị Hố, Khu phố 4, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018 & HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ tổ yến sào

Mã số:

GOODVNA17622.FSMS & GOODVNA17622.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/12/2022 – 25/12/2025

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: