CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM BẮC VIỆT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM BẮC VIỆT

Địa chỉ:

Lô 14-15-16, N13 Đường Vi Đức Thăng, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

1. Sản xuất và kinh doanh: nước uống đóng chai, nước uống ion kiềm;
2. Sản xuất nước đá dùng liền
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVNA16022.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/11/2022 – 28/11/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: