CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG ĐA LỘC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG ĐA LỘC

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 281/2/28 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại – Xây dựng Đa Lộc – Nhà máy xử lý rác Định Quán – Ấp Suối Duôi, Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 

Phạm vi:

1. Sản xuất và kinh doanh phân bón;
2. Xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường

Mã số:

GOODVNA15422.QMS 

Tình trạng: 

Không còn hiệu lực/ Đã hủy

Hiệu lực: 

15/05/2023 – 14/05/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: