CÔNG TY TNHH 3D HONY

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH 3D HONY

Địa chỉ:

Thôn 3, Xã Tân Hương, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Dịch vụ liên quan đến in (trừ rập khuôn tem): Scan 3D, thiết kế 3D, in 3D;
2. Kinh doanh máy in 3D công nghiệp;
3. Sản xuất các sản phẩm từ plastic

Mã số:

GOODVNA13422.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/12/2022 – 11/12/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: