CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN STL VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN STL VIỆT NAM

Địa chỉ:

100A-100B-100C Đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất, kinh doanh đèn led

Mã số:

GOODVNA11722.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/12/2022 – 19/12/2025

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: