CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC SINGA VIỆT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC SINGA VIỆT

Địa chỉ:

Tầng 8, Số 140 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Quản trị cơ sở dữ liệu, số hóa bài giảng điện tử, xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm, hệ thống quản lý giáo dục – đào tạo

Mã số:

GOODVNA11022.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/10/2022 – 16/10/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: