CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THẮNG LỢI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THẮNG LỢI

Địa chỉ:

Đường số 28, Khu tái định cư Định Hòa, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVNA10622.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

31/12/2022 – 30/12/2025

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: