TỔ HỢP TÁC SẦU RIÊNG ĐẮK MÔL

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  TỔ HỢP TÁC SẦU RIÊNG ĐẮK MÔL

Địa chỉ:

Xã Đắk Môl, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Sầu riêng
Diện tích trồng trọt: 21 Ha
Sản lượng dự kiến: 418 Tấn/năm

Mã số:

GOODVNA10422.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/12/2022 – 14/12/2025

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: