CÔNG TY TNHH YẾN SÀO THIÊN NHIÊN DANH YẾN (ISO 22000:2018)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH YẾN SÀO THIÊN NHIÊN DANH YẾN

Địa chỉ:

Tổ 4, Khu phố Kim Giao, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sơ chế, đóng gói và kinh doanh sản phẩm yến sào
(Food code: CIV, FI)

Mã số:

GOODVNA08322.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/12/2022 – 04/12/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: