ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 – CÔNG TY CỔ PHẦN PROFRESH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 – CÔNG TY CỔ PHẦN PROFRESH

Địa chỉ:

Lô C4-1, C4-3, C4-4 Khu công nghiệp Hòa Xá, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Chế biến thịt gia súc, gia cầm, thủy sản: Dạng viên; dạng thanh (thanh cua); sản phẩm ủ gia vị
(Food code: CIII)

Mã số:

GOODVNA07422.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

07/12/2022 – 06/12/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: