CÔNG TY CỔ PHẦN YOU CAN VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN YOU CAN VIỆT NAM

Địa chỉ:

Số 28B Ngõ 1 Phố Thúy Lĩnh , Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất trà hòa tan, bột trà sữa, đồ uống dạng bột, bột thạch trộn sẵn/

Mã số:

GOODVNA06722.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

01/11/2022 – 31/10/2025

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: