CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH CÔNG SG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH CÔNG SG

Địa chỉ:

Số 87/8, Đường ĐX 06, Khu phố 6, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp và chăm sóc cảnh quan;
2. Cung cấp dịch vụ kiểm soát, phòng diệt côn trùng, sinh vật gây hại

Mã số:

GOODVN99622.QMS

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/10/2022 – 16/10/2025

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: