CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG DW

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG DW

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Đội 3, Thôn Đìa, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Nhà xưởng: Thôn Thọ Đa, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

1. Kinh doanh món ăn, thức ăn chế biến sẵn;
2. Chế biến và kinh doanh các loại bánh;
3. Kinh doanh thịt bò
(Chi tiết tại phụ lục Danh mục sản phẩm đính kèm)
(Food code: CI, CIII)

Mã số:

GOODVN99321.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/04/2022 – 05/04/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Đã thực hiện

Ghi chú: