CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỮU LỢI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỮU LỢI

Địa chỉ:

Xóm Chữ, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm rau củ quả

Mã số:

GOODVN9923.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

13/03/2023 – 12/03/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: