CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH

Địa chỉ:

Số 464/18 Đuờng Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất, cung cấp sản phẩm công nghệ trong ngành nước, xử lý nước: Bộ truyền dữ liệu (data logger) và điều khiển bơm, van dùng công nghệ 4G

Mã số:

GOODVN9824.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

27/05/2024 – 27/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: