CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE PHÚC HOÀN NGUYÊN (ISO 22000:2018)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE PHÚC HOÀN NGUYÊN

Địa chỉ:

Tổ 5, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

1. Sản xuất và kinh doanh: Nước điện giải, nước kiềm thảo dược;
2. Sang chiết và kinh doanh dầu thực vật

Mã số:

GOODVN98222.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

13/10/2022 – 12/10/2025

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: