CÔNG TY TNHH MTV YẾN SÀO BÌNH MINH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MTV YẾN SÀO BÌNH MINH

Địa chỉ:

54A/9 Đường Vĩnh Phú 40, Khu Phố Hoà Long, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Kinh doanh yến tinh, nước yến
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN95922.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

03/10/2022 – 02/10/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: