CÔNG TY TNHH VINACOMPOUND

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH VINACOMPOUND

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 34B, Hẻm 6/12/5 Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Sản xuất: Đường 106, Thôn Thanh Đặng, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

 

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015  

Phạm vi:

1. Sản xuất, cung cấp hạt nhựa;
2. Kinh doanh nguyên vật liệu nhựa các loại
 

Mã số:

GOODVN95722.QMS & GOODVN95722.EMS

 

Tình trạng: 

Có hiệu lực

 

Hiệu lực: 

11/10/2022 – 10/10/2025

 

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

 

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

 

Ghi chú: