CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHÚ QUANG (TCVN 9366-2:2012)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHÚ QUANG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tổ dân phố Hòe Thị 2, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Ao Kềnh, Xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 9366-2:2012

Phạm vi:

Cửa đi, cửa sổ – Cửa kim loại 

Mã số:

GOODVN95222.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/10/2022 – 19/10/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: