HỘ KINH DOANH TỔNG HỢP LÊ THỊ HƯỜNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH TỔNG HỢP LÊ THỊ HƯỜNG

Địa chỉ:

Thôn Ngọc Giang (Đội 5), Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm

Phạm vi:

Sơ chế, đóng gói chân gà rút xương

Mã số:

GOODVN9423.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/03/2023 – 09/03/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: