CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỘC TÀI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỘC TÀI

Địa chỉ:

184 Tôn Thất Thuyết, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Kinh doanh trái cây
(Food code: FII)

Mã số:

GOODVN9324.FSMS

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/03/2024 – 08/03/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: