CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NƯỚC ION DELI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NƯỚC ION DELI

Địa chỉ:

Thôn Bất Lự, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh nước uống Ion kiềm, nước uống đóng chai, đóng bình

Mã số:

GOODVN9323.FSMS

Tình trạng: 

Không còn hiệu lực/ Đã hủy

Hiệu lực: 

08/08/2023 – 07/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: