CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH – CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH – CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH

Địa chỉ:

Số 85A, Khu Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất bún, bánh phở
(Food code: CII)

Mã số:

GOODVN9122.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

21/11/2022 – 20/11/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: