HỘ KINH DOANH TÔ NGỌC SANG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH TÔ NGỌC SANG

Địa chỉ:

20/22/13A Đường Bình Chiểu, Khu phố 3, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sơ chế, đóng gói, kinh doanh thịt, thủy hải sản và rau, củ, quả
(Food code: CI; CII)

Mã số:

GOODVN9024.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/03/2024 – 12/03/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: