CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG ĐÔNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG ĐÔNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn Liễn Hạ, Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Sản xuất: Lô CN1-2, KCN Quế Võ, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất, gia công film băng dính, bao bì, dệt may thun dùng trong sản xuất, đóng gói sản phẩm điện tử, may mặc, thực phẩm

Mã số:

GOODVN9023.QMS & GOODVN9023.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

24/03/2023 – 23/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: