CÔNG TY TNHH SUNLEAF INNOVATIONS

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SUNLEAF INNOVATIONS

Địa chỉ:

1135/17/19 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 6168:2002

Phạm vi:

CHẾ PHẨM VI SINH VẬT PHÂN GIẢI XENLULO
Cụ thể:
1. Tinh chất sinh học sả
2. Tinh chất sinh học gừng tỏi ớt
3. Tinh chất sinh học chuối
4. Phức hợp sinh học
5. Tinh chất sinh học gừng và thơm

Mã số:

GOODVN8924.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

02/05/2024 – 02/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: