CÔNG TY TNHH TRỨNG GIA CẦM NHIÊN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TRỨNG GIA CẦM NHIÊN

Địa chỉ:

2/7 Khu phố Đồng An 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm

Phạm vi:

1. Xử lý làm sạch, chế biến, phân loại và đóng gói trứng;
2. Sản xuất, chế biến các sản phẩm làm từ trứng

Mã số:

GOODVN89221.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/03/2023 – 07/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: