CÔNG TY TNHH BAO BÌ CHEN HUI VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BAO BÌ CHEN HUI VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Khu Tiền Trung, Phường Ái Quốc, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Sản xuất: Quốc lộ 37, Phường Ái Quốc, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất và kinh doanh pallet, phụ kiện pallet;
2. Kinh doanh, xuất nhập khẩu bao bì carton, nilon, nhựa và xốp

Mã số:

GOODVN8823.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

21/03/2023 – 20/03/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: