HỘ KINH DOANH MAI QUỐC HUY

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH MAI QUỐC HUY

Địa chỉ:

40 Lô O, Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm

Phạm vi:

Sơ chế, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ yến: Yến sào, Yến hũ

Mã số:

GOODVN8723.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/03/2023 – 28/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: