CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU CƯỜNG AN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU CƯỜNG AN

Địa chỉ:

Thôn 4, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Kinh doanh xăng dầu

Mã số:

GOODVN8523.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

13/03/2023 – 12/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: