CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK BOSS FARM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK BOSS FARM

Địa chỉ:

Thôn Phúc Minh, Xã Xuân Phúc, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất và kinh doanh phân bón hữu cơ;
2. Kinh doanh phân bón vô cơ

Mã số:

GOODVN83721.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

25/11/2021 – 24/11/2024

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Đã thực hiện

Ghi chú: