CÔNG TY TNHH SƠN Á

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SƠN Á

Địa chỉ:

Lô A5, A6 Khu công nghiệp An Phú, Xã An Phú, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất và kinh doanh các loại sơn công nghiệp;
2. Sản xuất bao bì carton

Mã số:

GOODVN83521.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/12/2021 – 05/12/2024

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: