CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢNG

Địa chỉ:

Số 102, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Xây dựng giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện, công nghiệp – dân dụng

Mã số:

GOODVN82822.QMS & GOODVN82822.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

04/05/2023 – 03/05/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: