CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM

Địa chỉ:

Thôn Vạn Tải, Xã Hồng Phong, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

Kinh doanh hoá chất cơ bản

Mã số:

GOODVN8223.QMS & GOODVN8223.EMS & GOODVN8223.OH&SMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/03/2023 – 05/03/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: