CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BÁCH THẢO DƯỢC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BÁCH THẢO DƯỢC

Địa chỉ:

Lô Q-6, Khu Công Nghiệp Tràng Duệ, Thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ – Cát Hải, Xã An Hòa, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

1. Sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung các dạng: cốm, bột, trà hòa tan, viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, gel, siro, dung dịch, hỗn dịch, cao lỏng, cao đặc, cao mềm, cao khô;
2. Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm các dạng: trà hoà tan, bột hoà tan, bột

Mã số:

GOODVN81721.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/03/2022 – 28/03/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Đã thực hiện

Ghi chú: