CÔNG TY TNHH XNK CÀ PHÊ VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH XNK CÀ PHÊ VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 11 đường Ngô Sĩ Liên, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Sản xuất: 478 Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh Cà phê

Mã số:

GOODVN8123.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/03/2023 – 07/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: