HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN VIỆT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN VIỆT

Địa chỉ:

Xóm Giữa, Thôn Phụ Chính, Xã Hòa Chính, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Chế biến và kinh doanh đồ ăn chay. (Food code: CII)

Mã số:

GOODVN80921.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

13/01/2022 – 12/01/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Đã thực hiện

Ghi chú: