CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NƯỚC VIDACO

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NƯỚC VIDACO

Địa chỉ:

Cụm 2, Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

1. Sản xuất nước uống đóng chai;
2. Gia công, xử lý, đóng gói nước khoáng thiên nhiên
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN8024.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

01/03/2024 – 28/02/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: