HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VÕ NHAI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VÕ NHAI

Địa chỉ:

Xóm Na Rang, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sơ chế, chế biến, đóng gói nông sản khô (măng, nấm hương, mục nhĩ) và mật ong
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN79922.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/08/2022 – 09/08/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: